Cytotec (Mizoprostol)

Niemcy - aborcja u naszych sąsiadów

Co to jest Cytotec ?

Cytotek ( mizoprostol) to lek na receptę stosowany w zapobieganiu wrzodom żołądka u osób przyjmujących niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Chociaż jest oznaczony jako lek na wrzody, mizoprostol jest również powszechnie stosowany w połączeniu z mifepristonem w celu przerwania wczesnej ciąży.

Mizoprostol to syntetyczna prostaglandyna. Prostaglandyna jest ochronną substancją chemiczną, naturalnie uwalnianą w organizmie. NLPZ mogą zmniejszać naturalną ilość prostaglandyn w żołądku i jelitach, prowadząc do niestrawności i wrzodów, jeśli są stosowane przez długi czas.

Tabletki Mizoprostolu zastępują naturalne prostaglandyny w organizmie, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia wrzodów wywołanych przez NLPZ i poważnych powikłań wrzodowych, takich jak krwawienie.

Cytotec to lek na receptę dostępny w postaci tabletek.

Do czego służy Cytotec?

Food and Drug Administration (FDA) zatwierdziła mizoprostol do zapobiegania lub leczenia wrzodów żołądka wywołanych przez NLPZ (np. aspirynę), zwłaszcza u osób zagrożonych rozwojem wrzodów i związanych z nimi powikłań. Długotrwałe stosowanie NLPZ, zwłaszcza w większych dawkach, może prowadzić do tego rodzaju owrzodzeń. Ludzie mogą długotrwale przyjmować NLPZ w celu leczenia przewlekłego bólu związanego z zapaleniem stawów lub innymi stanami zapalnymi.

Nie wykazano, aby lek Cytotec zmniejszał ryzyko wystąpienia wrzodów dwunastnicy u osób przyjmujących NLPZ.

Mizoprostol jest również szeroko stosowany w połączeniu z innym lekiem o nazwie mifepriston w celu przerwania wczesnej ciąży (aborcji farmakologicznej).

Jak stosować Cytotec

Zapobieganie wrzodom

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia wrzodów żołądka wywołanych przez NLPZ, należy przyjmować mizoprostol przez cały czas leczenia. Zazwyczaj zażywa się mizoprostol cztery razy dziennie (w trakcie posiłków). Ostatnią porcję w ciągu dnia należy przyjąć przed pójściem spać.

Dawka leku zależy od stanu zdrowia pacjenta i odpowiedzi na leczenie. Poinformuj swojego lekarza, jeśli wystąpią działania niepożądane.

Wywołanie poronienia

FDA zatwierdziło mizoprostol i mifepriston do stosowania w trakcie pierwszych 70 dni ciąży (10 tygodni lub mniej od pierwszego dnia ostatniej miesiączki danej osoby). Ogólnie rzecz biorąc, mizoprostol przyjmuje się od 24 do 48 godzin po mifepristonie. Ciąża zostanie usunięta w ciągu dwóch do 24 godzin po zażyciu tabletek mizoprostolu.

Mizoprostol może być stosowany w domu.

Poniżej przedstawiono ogólne instrukcje dotyczące przyjmowania mizoprostolu w celu przerwania ciąży:

 • Weź cztery tabletki mizoprostolu od 24 do 48 godzin po zażyciu mifepristonu
 • Podczas przyjmowania mizoprostolu umieść dwie tabletki w każdej kieszeni policzkowej (obszar między zębami a policzkiem) na 30 minut. Po 30 minutach połknij resztki popijając wodą lub innym płynem.
 • Pamiętaj, aby wziąć mizoprostol co najmniej 24 godziny po mifepristonie (ale nie później niż 48 godzin). W przeciwnym razie może nie zadziałać optymalnie.

Spodziewaj się krwawienia z pochwy i skurczy po zażyciu mifepristonu i mizoprostolu, więc nie martw się, jeśli to zauważysz. Zwykle oznacza to, że leczenie działa. Możesz krwawić lub plamić przez około 9 do 16 dni, ale może to trwać do 30 dni. Zgłoś się do swojego lekarza, jeśli masz obfite krwawienie, które jest niepokojące lub trwa dłużej niż oczekiwano.

Inne zastosowania

Pracownicy służby zdrowia mogą przepisywać mizoprostol w przypadku:

 • Indukcji porodu (przyspieszenie procesu porodu)
 • Postępowanie medycznego w przypadku poronienia
 • Dojrzewania szyjki macicy, przed zabiegami chirurgicznymi
 • Leczenie krwotoku poporodowego

Jak długo działa Cytotec?

W przypadku owrzodzeń wstępne leczenie wymaga co najmniej czterech tygodni, nawet jeśli złagodzenie objawów zostało osiągnięte wcześniej. U większości osób owrzodzenia goją się w ciągu czterech tygodni, ale w razie potrzeby leczenie można kontynuować do ośmiu tygodni. 1 W przypadku nawrotu owrzodzenia konieczne mogą być dalsze cykle leczenia.

W przypadku aborcji ciąża minie w ciągu dwóch do 24 godzin po zażyciu tabletek poronnych mizoprostolu.

Przechowywanie mizoprostolu

Przechowuj tabletki Cytotec w oryginalnym pojemniku. Przechowuj go w temperaturze pokojowej w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła i wilgoci. Nie przechowuj leków w łazience. Wszystkie leki należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosuj przeterminowanych leków. Nie wyrzucaj niechcianych leków do kosza na śmieci, nie wlewaj ich do kanalizacji ani nie spłukuj w toalecie, chyba że jest to zalecane. Właściwym sposobem pozbycia się leków jest ich zwrot w ramach programu zwrotu leków. Zapytaj farmaceutę lub lokalną firmę zajmującą się utylizacją odpadów, jak bezpiecznie usunąć leki.

Jakie są skutki uboczne Cytotecu?

Cytotec (mizoprostol) jak każdy lek może wywoływać określona skutki uboczne.

Częste skutki uboczne

Niektóre częste działania niepożądane leku Cytotec to:

 • ból głowy
 • Ból brzucha lub niepokój (rozstrój żołądka)
 • Wzdęcia
 • Biegunka
 • Wymioty
 • Zaparcie
 • Niestrawność

Następujące działania niepożądane są róniez częste podczas przyjmowania mizoprostolu w połączeniu z mifepristonem w celu aborcji:

 • Krwawienie z pochwy: Krwawienie może być podobne lub cięższe niż normalny okres.
 • Skurcze
 • Nudności lub wymioty
 • Słabość
 • Gorączka i dreszcze
 • Zawroty głowy

Skonsultuj się z lekarzem, jeśli którykolwiek z tych objawów nie ustępuje lub się nasila.

Ciężkie skutki uboczne

W przypadku wystąpienia poważnych działań niepożądanych należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Zadzwoń pod numer 112, jeśli objawy wydają się zagrażać życiu lub jeśli uważasz, że masz awarię medyczną.

Poważne działania niepożądane mogą obejmować:

 • Ciężki utrzymujący się dyskomfort w żołądku lub biegunka
 • Objawy odwodnienia, takie jak uczucie silnego pragnienia lub gorąca, niemożność oddania moczu lub obfite pocenie się
 • Wymioty krwią
 • Krwawe, czarne lub smoliste stolce

Ciężka reakcja alergiczna (wstrząs anafilaktyczny) na Cytotec jest mało prawdopodobna. Ale natychmiast skontaktuj się z lekarzem, jeśli zauważysz objawy ciężkiej reakcji alergicznej, takie jak:

 • Wysypka lub swędzenie
 • Obrzęk twarzy, języka lub gardła
 • Ciężkie zawroty głowy
 • Trudności w oddychaniu

Jeśli używasz mizoprostolu do aborcji, skontaktuj się ze swoim lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów:

 • Obfite krwawienie (krwawienie wystarczające do namoczenia dwóch grubych pełnowymiarowych podpasek na godzinę lub obfite krwawienie przez dwie godziny lub dłużej)
 • Ból brzucha lub dyskomfort utrzymujący się dłużej niż 24 godziny
 • Gorączka: Gorączka 38 stopni, która trwa dłużej niż cztery godziny

Dawkowanie: Ile tabletek Cytotec powinnam zażyć?

Dawka tego leku będzie różna dla różnych pacjentów. Postępuj zgodnie z zaleceniami lekarza lub wskazówkami na etykiecie. Poniższe informacje obejmują jedynie średnie dawki tego leku. Jeśli twoja dawka jest inna, nie zmieniaj jej, chyba że zaleci to lekarz.

Ilość przyjmowanego leku zależy od ilości substancji aktywnych. Również liczba dawek przyjmowanych każdego dnia, dopuszczalny czas między dawkami i czas przyjmowania leku zależą od problemu medycznego, w przypadku którego stosuje się lek.

Doustna postać dawkowania (tabletki)

Aby zapobiec wrzodom żołądka u pacjentów przyjmujących NLPZ:

 • Dorośli — 200 mikrogramów (mcg) cztery razy dziennie z jedzeniem. Inni pacjenci mogą potrzebować 100 mcg cztery razy dziennie z jedzeniem. Ostatnią porcję w ciągu dnia należy przyjąć przed snem.
 • Dzieci — stosowanie i dawkowanie musi określić lekarz.
Pominięta dawka

Przyjmij pominiętą dawkę, gdy tylko sobie o tym przypomnisz. Jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy pominąć pominiętą dawkę. Kolejne dawki należy przyjmować o zwykłej porze. Nigdy nie bierz podwójnej dawki, aby nadrobić zaległości.

Przedawkowanie: co się stanie, jeśli wezmę za dużo Cytotecu?

Objawy przedawkowania mogą powdować takie stany jak:

 • Sedacja
 • Drżenie
 • Konwulsje
 • Duszność
 • Ból brzucha
 • Biegunka
 • Gorączka
 • Kołatanie serca (zmiany w sposobie bicia serca)
 • Niedociśnienie
 • Bradykardia (wolne bicie serca)

Środki ostrożności

Nie należy stosować tego leku, jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę. Lek ten może powodować poronienie, przedwczesny poród lub wady wrodzone, jeśli jest przyjmowany w czasie ciąży . W ciągu 2 tygodni przed rozpoczęciem stosowania tego leku konieczne będzie uzyskanie ujemnego wyniku testu ciążowego. Kontynuuj stosowanie antykoncepcji przez co najmniej 1 miesiąc po zaprzestaniu stosowania tego leku. Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi, jeśli zajdziesz w ciążę.

Rozpocznij stosowanie tabletek drugiego lub trzeciego dnia następnej miesiączki. Ma to na celu upewnienie się, że nie jesteś w ciąży.

Ten lek może powodować biegunkę, skurcze żołądka lub nudności u niektórych osób. Efekty te zwykle ustępują w ciągu kilku dni, gdy organizm przystosuje się do leku. Jednak skonsultuj się z lekarzem, jeśli biegunka, skurcze lub nudności są ciężkie i / lub nie ustępują po tygodniu. Lekarz może zmniejszyć dawkę przyjmowanego mizoprostolu.

Jakie są powody, dla których nie powinienem przyjmować Cytotec?

Mizoprostolu nie należy stosować do leczenia lub zapobiegania wrzodom przez:

 • Osoby, które mogą zajść w ciążę i nie stosują skutecznej antykoncepcji
 • Osoby w ciąży, planujące ciążę lub osoby, u których test ciążowy przed przyjęciem leku nie miał ujemnego wyniku: Mizoprostol nasila skurcze macicy w ciąży, powodując poronienie, poród przedwczesny lub wady wrodzone.
 • Osoby karmiące piersią: Mizoprostol jest szybko metabolizowany do kwasu mizoprostolowego, który jest biologicznie aktywny i wydzielany z mlekiem matki. Dlatego może powodować biegunkę u niemowląt karmionych piersią.
 • Osoby ze znaną nadwrażliwością na mizoprostol, jakikolwiek inny składnik leku lub inne prostaglandyny

Wkładki wewnątrzmaciczne należy usunąć przed zażyciem mizoprostolu i mifepristonu w celu aborcji.

Jakie inne leki wchodzą w interakcje z Cytotec?

Możesz bezpiecznie przyjmować Cytotec z większością innych leków.

Cytotec może jednak wchodzić w interakcje z:

 • Lekami zobojętniającymi sok żołądkowy zawierającymi w swoim składzie magnez: Unikaj stosowania leków zobojętniających sok żołądkowy zawierających magnez podczas leczenia mizoprostolem, ponieważ może to pogorszyć biegunkę wywołaną mizoprostolem.
 • Środkami oksytocynowe (leki stosowane w celu pobudzenia czynności macicy i wywołania porodu): Nie należy stosować leku Cytotec z tymi lekami. Przykładem środka oksytocynowego jest oksytocyna .

Leki o składzie podobnym do Cytotec

Arthrotec (diklofenak i mizoprostol) to lek zawierający mizoprostol, który pomaga zmniejszyć ból, obrzęk i sztywność stawów w zapaleniu stawów.

Ten złożony lek leczy objawy choroby zwyrodnieniowej stawów lub reumatoidalnego zapalenia stawów u osób z wysokim ryzykiem wystąpienia wrzodów żołądka i powikłań związanych z wrzodami.

Bezpieczne stosowanie leku Cytotec

Niezależnie od tego, czy przepisano ci mizoprostol w celu zapobiegania wrzodom lub przerwania ciąży, ważne jest, aby przyjmować go dokładnie zgodnie z zaleceniami lekarza.

Aby skutecznie zapobiegać wrzodom, kontynuuj przyjmowanie leku Cytotec tak długo, jak długo stosujesz terapię NLPZ. Czynniki ryzyka owrzodzeń wywołanych przez NLPZ obejmują:

 • Starszy wiek
 • Przyjmowanie wielu NLPZ
 • Przyjmowanie leków rozrzedzających krew
 • Przyjmowanie kortykosteroidów
 • Palenie i używanie alkoholu
 • Wcześniejsza historia wrzodów żołądka

Mizoprostol jako część schematu tabletek poronnych (mifepriston plus misoprostol) jest szeroko, bezpiecznie i skutecznie stosowany od pewnego czasu.

Przed poddaniem się aborcji porozmawiaj ze swoim lekarzem o tym, czego możesz się spodziewać . Może to pomóc w spokojniejszym radzeniu sobie z działaniami niepożądanymi.

Rozważ następujące wskazówki, które pomogą Ci w powrocie do zdrowia po aborcji:

 • Poświęć trochę czasu na odpoczynek przez kilka pierwszych dni po aborcji.
 • Nie angażuj się w forsowną aktywność przez pierwszy tydzień po aborcji.
 • Unikaj stymulacji sutków. Stymulacja sutków może spowodować wydzielinę z piersi.
 • Krwawienie może trwać do tygodnia lub dłużej, dlatego warto mieć pod ręką podpaski, tampony i inne artykuły menstruacyjne.
Cytotec (Mizoprostol)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę